Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 maart 2022 heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur.

Secretaris Gérard Lips heeft na negen jaar het bestuur verlaten.
In zijn plaats is Gerrit Menkveld met algemene stemmen gekozen tot nieuw lid van het bestuur. Hij zal daarin de functie van secretaris gaan bekleden.