Geschiedenis

Oprichting
Op 28 oktober 1935 werd tijdens een bijeenkomst in hotel Zwijnshoofd in Lochem besloten een mannenkoor op te richten “op zo breed mogelijke basis gestoeld, uit alle lagen van de bevolking, zonder aanzien van rang of stand en zonder politieke inslag”. Op die bewuste avond waren 27 belangstellenden aanwezig die zich ook als lid aanmeldden. De eerste repetitie vond plaats met 34 leden op 9 november 1935 in een van de zalen van het toenmalige Hotel Bak, door de eigenaar gratis beschikbaar gesteld. Het eerste concert werd gegeven op 30 maart 1936 met 36 leden. Op 6 mei 1937 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours in Amersfoort.

1937 voor hotel Bak 

Wilt u weten wie er op de foto staan, klink dan op klik dan op de foto.

Crisisjaren en Tweede Wereldoorlog
De jaarvergadering van 1939 werd gekenmerkt door een gedrukte stemming: de internationale gebeurtenissen werkten remmend op het verenigingsleven. Wel werd in maart 1940 nog een concert gegeven in Lochem. Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei werd eind 1940 besloten definitief met de repetities te stoppen en verdween het LMK in de anonimiteit tot in 1945.


Na de Tweede Wereldoorlog
Op 19 juni 1945 vond een doorstart plaats, gevolgd door een eerste optreden op 30 augustus 1945 (Koninginnedag) in het Lochemse Ziekenhuis. Na dit optreden marcheerde het koor onder het zingen van “Piet Hein” naar de Markt waar diverse liederen werden gezongen. In 1946 vond het eerste concert sinds 1940 weer plaats in de schouwburg. Inmiddels was het ledental uitgegroeid tot 60. Er volgden ook optredens in het Lochems Openluchttheater, vaak in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging “Advendo”. Een mijlpaal in de geschiedenis van het LMK was het verzorgen van een concert, waaraan de beroemde sopraan Jo Vincent haar medewerking verleende op 25 september 1946 in de Grote Kerk te Lochem. Dit concert werd bijgewoond door ruim 850 belangstellenden. In 1948 werd voor ruim 1100 bezoekers samen met de Wiener Sängerknaben in de Grote Kerk van Lochem een groots concert verzorgd.

Het jaarverslag over 1955 - 1956 is in mineur gesteld. Een slecht jaar voor het LMK. Het koor trad slechts eenmaal naar buiten op tijdens de Overijsselse Zangersdag in Goor. Het repetitiebezoek was ver onder de maat.
Het bestuur zag zich genoodzaakt de leden voor te stellen om de vereniging te schorsen of zelfs te liquideren.

In 1957 - 1958 zette zich de impasse door. Repetities konden geen doorgang vinden in verband met een te geringe opkomst. Bij de viering van Lochem - 725 jaar stad in 1958 zong het LMK op een in de Berkel gelegen vlot met 39 leden voor een duizendkoppig publiek. In de zestiger jaren telde het koor gemiddeld zo'n 33 leden.

Door de opmars van de televisie was de belangstelling voor het koor snel dalende en was het repetitiebezoek in een woord slecht. Er waren nog zo'n 16 tot 20 leden. Met de komst van een nieuwe dirigent in 1968 (Cor Meijer) was er snel sprake van een flinke opbloei en binnen de kortste keren waren er weer 35 leden. In 1971 steeg het aantal leden naar 56 en in 1973 zelfs naar 60 leden.

In 1971 werd gezamenlijk met het Deventer Christelijk Mannenkoor een langspeelplaat op de markt gebracht en tevens een kerstplaat.

In 1974 ontstonden de eerste contacten met de Männer Gesang Verein 1860 Niederscheld (Dillenburg) in Duitsland. Het LMK verleende op uitnodiging medewerking aan het slotconcert ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Dillenburg. Vanaf die tijd vonden er regelmatig uitwisselingsbezoeken plaats. Bij het 40-jarig jubileum van het LMK in 1975 trad het koor uit Niederscheld ook op tijdens het jubileumconcert met medewerking van muziekvereniging Advendo.

Tijdens de viering van 750 jaar Lochem-stad in 1983 werd, gestoken in historische kledij, medewerking verleend aan vele bijeenkomsten en uitvoeringen.

In het jubileumjaar 1985 (50 jaar) beleefde het LMK zijn televisiedebuut in het programma “U zij de glorie” van de NCRV, vanuit de Bergkerk in Deventer, samen met het Deventer Christelijk Mannenkoor dat eveneens onder leiding stond van dirigent Cor Meijer. In het jubileumjaar werd eveneens een muzikale dag georganiseerd waar diverse amateurs de kans kregen zich te presenteren.


Sedert 1992 vonden als belangrijkste activiteiten plaats:

  • De jaarlijkse bevrijdingsconcerten op 5 mei in de Grote Kerk van Lochem
  • Optredens tijdens kerkdiensten
  • Deelname aan zangavonden van andere koren
  • Concerten in de Kersttijd in de Grote Kerk van Lochem samen met andere Lochemse koren, en in Lochemse verzorgings- en verpleeghuizen.
  • Optredens in het Lochemse openluchttheater 'De Zandkuil'.
3 december 2023